Czy osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może podjąć zatrudnienie?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tak. Zgodnie z art. 22 §3 KP osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może zarówno nawiązać stosunek pracy jak i podejmować czynności z tym stosunkiem związane. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:

  1. małoletni od ukończenia 13 roku życia do 18 roku życia,
  2. osoby ubezwłasnowolnione częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, których stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Jednak jeżeli stosunek pracy byłby sprzeczny z dobrem tej osoby, jej przedstawiciel ustawowy może domagać się rozwiązania stosunku pracy po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

r. pr. Karol Hojda

r. pr. Karol Hojda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgłoś sprawę: