Czy istnieje jakiś limit umów zlecenia? Czy czwarta umowa zlecenia musi być zawarta na czas nieokreślony?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Odpowiedź na oba pytania jest negatywna. Umowy zlecenia mają charakter cywilnoprawny, nie są to umowy o pracę. W związku z powyższym, nie mają tutaj zastosowania przepisy prawa pracy dotyczące limitu umów lub przekształcenia na czas nieokreślony.

r. pr. Karol Hojda

r. pr. Karol Hojda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgłoś sprawę: