Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – kara pieniężna za trenowanie na siłowni

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław - Prawo Wykroczeń

Jak powszechnie wiadomo, w okresie od 17 października 2020 r. do 28 maja 2021 r. wiele obiektów fitness było zamknięte. Jednak pewna część siłowni korzystała z licznych wyjątków przewidywanych przez kolejne rozporządzenia. Współzawodnictwo, kadra olimpijska, najem powierzchni, szkolenia, czy placówka zdrowotna. Nie brakowało ani pomysłów na kontynuację działalności, ani chętnych do regularnych treningów.

Jednak już w styczniu 2021 r. do wielu siłowni zaczęli regularnie przybywać policjanci. Ich działania często polegały na rozmowie z personelem w danym obiekcie oraz na legitymowaniu wszystkich w okolicy. Wiele osób zadawało sobie wtedy pytanie – jaki w tym sens? W jaki sposób zostaną wykorzystane te dane?

Działania sanepidu w ostatnich miesiącach dostarczają jednoznacznej odpowiedzi:

Dane, które zostały zebrane przez funkcjonariuszy w toku legitymowania zostały przekazane właściwemu sanepidowi. Natomiast obecnie sanepid masowo kieruje zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jak sami wskazują, celem postępowania jest nałożenie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 48a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Art.  48a.
1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:
3) art. 46 ust. 4 pkt 3-5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

W tym miejscu pojawia się kilka pytań:

  1. Czy sanepid ma rację?
  2. Czy faktycznie sanepid może nałożyć tak wysoką karę pieniężną?
  3. Jak się przed tym bronić?

 

O ile każda sprawa jest inna i należy do niej podchodzić indywidualnie, to w mojej ocenie słuszność działań sanepidu jest wątpliwa. Potwierdza to ogromna ilość orzeczeń sądów administracyjnych, które konsekwentnie uchylają kary pieniężne za naruszanie rozporządzeń covidowych. W tym konkretnym przypadku sprawa zdaje się być jeszcze prostsza. Nawet gdyby przyjąć, że zakazy i ograniczenia zostały ustanowione zgodnie z prawem, to warto wnikliwie przeczytać treść zawiadomienia. Zakaz w rozporządzeniu dotyczył organizowania zgromadzeń, natomiast sanepid doszukuje się naruszenia prawa poprzez… uczestnictwo w zgromadzeniu.

Niestety sanepid może nałożyć wskazane w przepisach kary pieniężne. Co gorsza, sanepid często wydaje decyzje w tym przedmiocie opatrując je rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że krótko po wydaniu decyzji można spodziewać się zajęcia rachunku bankowego.

Aby skutecznie bronić się przed takimi działaniami sanepidu, konieczne jest terminowe wniesienie merytorycznego odwołania od decyzji nakładającej karę. Organ odwoławczy może uchylić decyzję sanepidu oraz nakazać zwrot wyegzekwowanej kary pieniężnej. Jeżeli natomiast organ odwoławczy utrzyma zaskarżona decyzję w mocy – konieczne jest złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w takiej sprawie, skontaktuj się ze mną: kontakt@kancelariahojda.pl

 

r. pr. Karol Hojda

r. pr. Karol Hojda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgłoś sprawę: