Czy pies zawsze musi być na smyczy i w kagańcu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pies nie zawsze musi być na smyczy i nie zawsze musi mieć kaganiec. Powiem więcej – przepisy miejscowe nakazujące, aby każdy pies był na smyczy i miał kaganiec są uznawane przez sądy administracyjne za niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt.

  • art. 77 kodeksu wykroczeń, który nakazuje zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
  • art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli,
  • art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, który przewiduje karę za naruszenie art. 10a – w tym również i możliwość orzeczenia przepadku zwierzęcia za popełnione wykroczenie.

Zwykłe środki ostrożności

Zwykłe środki ostrożności to podstawowe i powszechnie stosowane przy trzymaniu określonych gatunków zwierząt środki, które powinien powziąć jego opiekun. Takie środki określa się przez pryzmat doświadczenia życiowego, ogólnej wiedzy o danym gatunku psa i potencjalnego niebezpieczeństwa jakie może on stwarzać.

W przypadku psów zasadniczo chodzi o to, aby były wyprowadzane pod nadzorem lub na smyczy. Dalej idących środków ostrożności można oczekiwać względem psów uznawanych przez prawo jako agresywne, zgodnie z rozporządzeniem widocznym poniżej.

Nakazane środki ostrożności

Natomiast nakazane środki ostrożności zasadniczo wynikają z konkretnych przepisów prawa. Najczęściej będzie tutaj chodzić o akty prawa miejscowego, tj. regulaminy wydawane przez rady gminy. To w tych przepisach mogą znaleźć się jednoznaczne nakazy dotyczące wyprowadzanie psów na smyczy, czy w kagańcach.

Czy można zostawić psa pod sklepem?

Przepisy powszechnie obowiązujące nie regulują wprost kwestii pozostawiania psa pod sklepem i generalnie nie widzę przeszkód, aby to robić, chyba że w danym przypadku zakazują tego przepisy miejscowe. W szczególności, nie reguluje tego przywołany przez niektórych art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, bo przepis ten mówi o puszczaniu psa bez możliwości jego kontroli.

Niemniej, pies powinien być przywiązany i to w odpowiedniej odległości od wejścia, czy innych uczęszczanych przez ludzi miejsc. Spotkałem się już kilka razy w życiu z absurdalną sytuacją, gdy ktoś przywiązał niezbyt przyjaźnie wyglądającego pieska przy miejscu do pobierania wózków na zakupy.

Serio?

Ponadto, jeśli pies może być agresywny, to powinien mieć również kaganiec.

Natomiast jest też druga strona medalu, o której przeciwnicy psów powinni pamiętać. Mianowicie, zgodnie z art. 78 kodeksu wykroczeń, kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

r. pr. Karol Hojda

r. pr. Karol Hojda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Blog Kancelarii Radcy Prawnego Karola Hojdy

Na naszym blogu znajdziesz treści dotyczące prawa cywilnego, kontraktowego, gospodarczego, karnego, wykroczeń i odszkodowań.

Ostatnie wpisy

Dołącz do
Newslettera

Kategorie wpisów

Zgłoś sprawę: