Prawo karne

kancelaria wrocław prawo karne

Prawo karne – istotą szeroko rozumianego prawa karnego jest ustalenie sprawcy czynu zabronionego oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Nie można przy tym pominąć osoby pokrzywdzonej przestępstwem, której interesy powinny podlegać szczególnej ochronie.

Wsparcie Kancelarii w toku postępowania karnego bywa nieocenione, niezależnie od tego, czy reprezentuje ona osobę pokrzywdzoną, czy też potencjalnego sprawcę. W przypadku osoby pokrzywdzonej, Kancelaria nadzoruje przebieg postępowania w szczególności pod kątem wymierzenia sprawcy kary adekwatnej do przewinienia. W niektórych sprawach podjęcie konkretnych działań pozwala na zapewnienie pokrzywdzonemu również stosownej rekompensaty finansowej w formie odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązki.

Natomiast w przypadku działania jako obrońca, nadrzędnym celem Kancelarii jest doprowadzenie do jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia, w szczególności poprzez weryfikowanie prawidłowości działań organów ścigania i Sądu.

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w sprawach dotyczących:

Ostatnie wpisy z kategorii prawo karne