O Kancelarii

Karol Hojda

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarki Nieruchomościami.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w korporacji specjalizującej się w obsłudze niemieckich przedsiębiorców oraz współpracując z licznymi kancelariami na terenie całego kraju. 

Interesuje się w szczególności prawem wykroczeń, prawem karnym, prawym kontraktowym oraz prawem gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim.

Maciej Prostko

radca prawny, członek Trybunału Stanu VIII kadencji​

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył aplikacje radcowską i złożył z dobrym wynikiem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w jednym z największych banków o światowym zasięgu, w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie oraz w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.  Został wybrany przez Sejm RP VIII kadencji członkiem Trybunału Stanu.

Interesuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania umów cywilnoprawnych; prawem rodzinnym oraz prawem konstytucyjnym, w tym zasadami techniki prawodawczej.

Posługuje się językiem angielskim.

Kinga Kos

aplikant radcowski

Absolwentka pięcioletnich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa pracy, a następnie ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Posiada doświadczenie zawodowe, zdobyte dzięki kilkuletniej współpracy z kancelarią specjalizującą się w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych i prawie rodzinnym, jak również dzięki świadczeniu usług prawnych w Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego, doradza klientom w szczególności w sprawach związanych z rozwodem, ukształtowaniem władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, podziałem majątku.