Ile kosztuje prawnik?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na wstępie należy przypomnieć, że prawnicy to przede wszystkim przedsiębiorcy. Oznacza to, że każdorazowo wynagrodzenie za prowadzenie dalej sprawy musi uwzględniać też typowe dla każdego przedsiębiorcy koszty stałe. Przykładowo: czynsz za wynajem lokalu, media, specjalistyczne oprogramowanie (LEX/Legalis), akcesoria biurowe, koszty korespondencji, obowiązkowe ubezpieczenie OC, składki odprowadzane do ZUS, podatki oraz koszty związane ze współpracownikami. Dodatkowo, przez różnorodne ograniczenia wynikające z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nie możemy skorzystać z licznych możliwości optymalizacji kosztów, jak np. prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. Dlatego, aby odpowiedź na pytanie “ile kosztuje prawnik?” należy rozważyć wszystkie istotne elementy dla danej sprawy.

Od czego zależy stawka radcy prawnego w postępowaniu przed sądem?

Na stawkę radcy prawnego ma wpływ m.in. stopień skomplikowania zagadnienia prawnego, nakład pracy, rodzaj i etap sprawy. W uproszczeniu – im mniej dokumentów, im prostszy stan faktyczny, tym niższa będzie stawka.

Inną sprawą mającą bezpośrednie przełożenie na stawki, jest naglący termin. Jeśli usługa potrzebna jest „na już”, wynagrodzenie radcy prawnego – w razie podjęcia się sprawy – również będzie wyższe.

W tym miejscu mała dygresja odnośnie “w razie podjęcia się sprawy”. Niekiedy przyjęcie nowej, terminowej sprawy jest po prostu fizycznie niemożliwe. Moce przerobowe każdej kancelarii są ograniczone. Dlatego jeżeli otrzymałeś pismo z sądu i nie czujesz się na tyle pewnie, aby działać samodzielnie – nie zwlekaj. Od razu zacznij szukać pełnomocnika, który poprowadzi Twoją sprawę.

Ile kosztuje prawnik? Stawki minimalne radcy prawnego

Warto wspomnieć, że wynagrodzenie radcy prawnego w sprawach procesowych nie jest zupełnie dowolne. Punktem wyjścia jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Tam można odnaleźć stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw. Stawki uzależnione są albo od rodzaju sprawy albo od wartości przedmiotu sporu. Niekiedy zdarzają się swoiste hybrydy np. powództwo o ochronę dóbr osobistych.

Wartość przedmiotu sporu

Zgodnie z §2 cytowanego wyżej rozporządzenia:

stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.”

Inne sprawy cywilne

Tytułem przykładu warto wskazać na stawki minimalne w innych sprawach:

-rozwód – 720 zł,

-ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł,

-rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł,

-nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł.

Stawki radcy prawnego w sprawach karnych i wykroczeniowych

§11 omawianego rozporządzenia określa te stawki w sposób szczegółowy, zależnie od konkretnego etapu postępowania. W praktyce, najczęściej mamy do czynienia z podstawowymi stawkami, ale istnieje możliwość dostosowania ich w zależności od specyfiki danej sprawy, co wpływa na pytanie, ile kosztuje prawnik.

Stawki minimalne za obronę wynoszą:

1)przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
2)przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł

Jednak sprawy karne i wykroczeniowe charakteryzują się istotną odrębnością względem spraw cywilnych. W każdym z omawianych postępowań można domagać się zwrotu kosztów w oparciu o normy przepisane lub w oparciu o spis kosztów. Normy przepisane, to po prostu przepisy, czyli – stawki minimalne wynikające wprost z rozporządzenia. Natomiast spis kosztów jest… no cóż, spisem kosztów. Przykładowo, może to wyglądać następująco:

“Spis kosztów w sprawie X

1) wynagrodzenie prawnika – 3500 zł,

2) koszty dojazdów do sądu – 740 zł,

3) koszty drukowania materiału dowodowego – 80 zł”

Spis kosztów to po prostu pismo, w którym wyszczególnione zostają koszty poniesione w konkretnej sprawie. Jest to częsta praktyka w sprawach, w których rzeczywiste koszty związane z udzieloną pomocą prawną przekraczają stawki wskazane we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Problem jednak polega na tym, że w sprawach cywilnych zasadą jest zasądzenie stawki minimalnej, zamiast wskazanej w spisie. Natomiast w sprawach karnych i wykroczeniowych, tendencja jest odwrotna. Podsumowując – w sprawach karnych oraz wykroczeniowych zasadniczo zachodzą większe szanse na odzyskanie całości poniesionych kosztów.

Jakie są stawki minimalne, a jakie stawki rynkowe?

W tym kontekście wymowny powinien być sam fakt, że rozporządzenie określające stawki minimalne pochodzi z 2015 roku. Jak bardzo zmieniła się od tamtej pory siła nabywcza złotówki, wie każdy. Dlatego nie warto się łudzić, że ktokolwiek podejmie się poprowadzenia danej sprawy za stawkę minimalną z rozporządzenia. W skrajnych przypadkach, stawki minimalne nie pozwoliłyby nawet pokryć kosztów korespondencji.

Czy można odzyskać koszty pomocy prawnej?

Honorarium radcy prawnego zasadniczo można odzyskać – pod warunkiem wygrania procesu. Umożliwia to instytucja zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, które są zasądzane przez sąd od przegranego na rzecz wygranego. Jest to realizacja ogólnej zasady odpowiedzialności za wynik procesu. W jej myśl, przegrany powinien pokryć koszty procesowe poniesione przez wygranego. O ile sama w sobie koncepcja brzmi dobrze, to pamiętajmy o tym co zostało opisane powyżej. W sprawach cywilnych, będą to zasadnicze stawki minimalne. W sprawach karnych i wykroczeniowych, można liczyć na więcej z uwagi na częstsze uwzględnianie przez sądy spisu kosztów. Od zasady odpowiedzialności za wynik procesu występują również wyjątki. Niekiedy sąd może nie obciążyć żadnej ze strony kosztami procesu. W innym wypadku, sąd może przyznać zwrot kosztów proporcjonalnie do wygranej (np. wygrana w 70% = zwrot kosztów w 70%). Wszystko zależy od konkretnej sprawy.

Ile kosztuje prawnik i jego porada prawna?

Koszt porady prawnej również może być zmienny i zależeć od wielu czynników. Niemniej, w praktyce najczęstszą formą rozliczenia jest stawka godzinowa. Czynnikiem mającym wpływ na jej wysokość jest bardzo często lokalizacja. Porada prawna we Wrocławiu, czy konsultacja prawna w Warszawie, zasadniczo będzie droższa od porady prawnej w Strzelcach Opolskich. Koszt porady prawnej we Wrocławiu to obecnie okolice 300 zł brutto za godzinę. Stawka może wzrosnąć np. z uwagi na przedłużenie czasu porady prawnej lub z uwagi na wysoki stopień skomplikowania zagadnienia.

Jeżeli potrzebujesz reprezentacji we Wrocławiu (lub w innym mieście – działamy na terenie całego kraju) i chcesz dowiedzieć się, ile kosztuje prawnik, skontaktuj się z nami.

Udzielamy również porad prawnych na spotkaniu na żywo, porad prawnych online oraz porad prawnych telefonicznie.

Najlepszą formą kontaktu jest wiadomość e-mail  – kontakt@kancelariahojda.pl, w której opiszesz zwięźle swój problem i załączysz kluczowe dla sprawy dokumenty.

r. pr. Karol Hojda

r. pr. Karol Hojda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Blog Kancelarii Radcy Prawnego Karola Hojdy

Na naszym blogu znajdziesz treści dotyczące prawa cywilnego, kontraktowego, gospodarczego, karnego, wykroczeń i odszkodowań.

Ostatnie wpisy

Dołącz do
Newslettera

Kategorie wpisów

Zgłoś sprawę: