Skrócenie kary ograniczenia wolności

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Za wiele drobniejszych przestępstw, sąd nie wymierzy najbardziej dotkliwej kary pozbawienia wolności – oczywiście pod warunkiem uprzedniej niekaralności. W takim wypadku, należy liczyć się z grzywną lub karą ograniczenia wolności, potocznie znaną jako “odróbki”. Nie oznacza, to jednak, że kara ta nie będzie dotkliwa. W przeważającej większości przypadków, kara ograniczenia wolności polega na zobowiązaniu skazanego do wykonywania kontrolowanej, nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Wymiar wspomnianej pracy orzekany jest jako konkretna liczba godzin w skali miesiąca. Często są to okolice 20 godzin miesięcznie, jednak wszystko zależy od konkretnego przypadku. Dobra wiadomość jest taka, że skrócenie kary ograniczenia wolności jest możliwe.

Zgodnie z art. 83 Kodeksu karnego: Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Czy jest możliwe skrócenie kary ograniczenia wolności?

Pierwsza i oczywista rada – podejmij się orzeczonych prac społecznych bezpośrednio po ich wyznaczeniu, stawiaj na każdy wyznaczony termin i sumiennie wykonuj nałożone obowiązki. Jest to zdecydowanie najważniejsza kwestia. Uchylanie się od realizowania orzeczonych prac, może na dłuższą metę skutkować nawet zamianą kary na pozbawienie wolności. Warto pamiętać też o tym, że w czasie odbywania kary ograniczenia wolności nie możesz zmieniać miejsca stałego pobytu bez zgody sądu. Na wezwanie sądu jesteś zobowiązany również do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywanej kary.

Unikaj konfliktów z prawem

Po drugie, musisz unikać jakichkolwiek konfliktów z prawem. Najlepiej jednak pójść o krok dalej – zadbaj o nieposzlakowaną opinie i podejmuj aktywności, które będą mocno przemawiać za prawidłowym przebiegiem resocjalizacji. Przykładowo: jeśli skazano Cię za przestępstwo popełnione pod wpływem alkoholu, warto podjąć stosowną terapie. Mimo, że wyrok sądowy nie zobowiązał do podjęcia terapii. Jeżeli pokrzywdziłeś kogoś swoim przestępstwem warto go przeprosić i pojednać się z nim. Oczywiście katalog tego typu działań jest szeroki i otwarty, wszystko zależy od konkretnej sprawy. Co kluczowe, sąd bazuje na dowodach – nie na gołosłownych twierdzeniach. Dlatego zawsze należy gromadzić dowody na konkretne działania jakie zostały podjęte.

Wykonaj środki karne i środki kompensacyjne

Po trzecie, absolutnie niezbędne jest wykonanie wszystkich zobowiązań nałożonych przez sąd. Obok kary ograniczenia wolności sąd bardzo często nakłada na skazanego środki karne, czy też środki kompensacyjne. Zwłaszcza jeżeli skazanego zobowiązano do zapłaty sum pieniężnych np. na rzecz Pokrzywdzonego nie należy zwlekać z ich zapłatą. Dopiero, gdy wspomniane środki zostaną wykonane, można rozważać wystąpienie z wnioskiem.

Co najmniej połowa kary

Po czwarte, musisz wykonać co najmniej połowę kary. Ten wątek zdaje się nie wymagać szczegółowego omówienia.

Jak złożyć wniosek o skrócenie kary ograniczenia wolności?

Skrócenie kary ograniczenia wolności odbywa się na mocy orzeczenia sądu. W tym celu należy zgłosić stosowny wniosek, który trzeba jak najlepiej uzasadnić.  Przede wszystkim, należy podkreślić wszystkie okoliczności, o których mowa powyżej.

Zwolnienie z pozostałej części kary ograniczenia wolności następuje najczęściej na wniosek skazanego lub jego obrońcy. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca wykonywania kary.  Wniosek skazanego lub jego obrońcy o zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności podlega opłacie w wysokości 45 zł. Opłatę najlepiej uiścić przelewem na rachunek odpowiedniego sądu, a potwierdzenie przelewu załączyć do wniosku.

W przypadku uwzględnienia wniosku, Sąd uzna karę za wykonaną i tym samym nie będzie trzeba odbywać jej pozostałej części.

Zlecenie wniosku Kancelarii

Jeżeli planujesz samodzielnie przystąpić do napisania i złożenia odpowiedniego wniosku, pamiętaj o istniejącym ryzyku. Zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego:

Wniosku skazanego lub jego obrońcy o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania poprzedniego postanowienia w tym przedmiocie nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu

Oznacza to, że jeżeli sąd nie uwzględnił Twojego wniosku, kolejną próbę możesz podjąć dopiero po upływie 3 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że maksymalny czas trwania kary ograniczenia wolności to 2 lata, jest to długi okres. Dlatego nie ryzykuj – zleć sporządzenie wniosku profesjonalistom z dużym doświadczeniem. W ten sposób znacznie zwiększysz swoje szanse na skrócenie orzeczonej kary.

Skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@kancelariahojda.pl załączając jednocześnie skan lub wyraźne zdjęcie wyroku. Opisz również w skrócie dotychczasowy przebieg kary, a my w odpowiedzi prześlemy wstępną analizę i wycenę usługi.

r. pr. Karol Hojda

r. pr. Karol Hojda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Blog Kancelarii Radcy Prawnego Karola Hojdy

Na naszym blogu znajdziesz treści dotyczące prawa cywilnego, kontraktowego, gospodarczego, karnego, wykroczeń i odszkodowań.

Ostatnie wpisy

Dołącz do
Newslettera

Kategorie wpisów

Zgłoś sprawę: