Kradzież autorskich zdjęć lub opisów produktów

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W ramach prowadzonej w Internecie działalności, często można spotkać się z kradzieżą* autorskich zdjęć lub opisów. Najczęściej tego rodzaju działania podejmowane są przez konkurencję lub działające na ich zlecenie agencje reklamowe. Problem ten w szczególności dotyczy osób, które poprzez dopracowane zdjęcia i informacje o produktach, budują długofalową rozpoznawalność swojej marki. Każdy fotograf-amator doskonale wie, ile czasu i pracy trzeba włożyć w to jedno, idealne zdjęcie określonego produktu. Często równie wymagające jest stworzenie opisu oddającego w pełni oferowany towar. Dlatego coraz powszechniejsze zjawisko polegające na bezprawnym powielaniu takich treści jest wyjątkowo irytujące.

Jak można temu przeciwdziałać?

Najlepiej zapobiegać już na etapie twórczym, ponieważ ochronie podlegają tylko utwory – ale o tym w innym wpisie.

Wykorzystywanie zdjęć, czy opisów bez zgody autora może stanowić:

  1. naruszenie dóbr osobistych,
  2. czyn nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszenie praw autorskich.

Bardzo często zdarza się, że kradzież zdjęć lub opisów można zakwalifikować do wszystkich powyższych kategorii. Natomiast w jaki sposób można to wykorzystać i jak do tego najlepiej podejść – zależy już od konkretnego przypadku.

Czego może domagać się autor?

Autor zdjęć może w szczególności domagać się:

  1. zaniechania dalszych naruszeń,
  2. usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń
  3. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,
  4. wydania uzyskanych korzyści,
  5. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że niektóre naruszenia prawa autorskiego mogą być podstawą odpowiedzialności karnej za czyny opisane w art. 115-119 ustawy o prawie autorskim.

*w przypadku opisywanych naruszeń, nie ma miejsca kradzież w rozumieniu art. 278 Kodeksu Karnego. W przypadku własności intelektualnej należy raczej mówić o bezprawnym korzystaniu z utworów.

 

 

r. pr. Karol Hojda

r. pr. Karol Hojda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Blog Kancelarii Radcy Prawnego Karola Hojdy

Na naszym blogu znajdziesz treści dotyczące prawa cywilnego, kontraktowego, gospodarczego, karnego, wykroczeń i odszkodowań.

Ostatnie wpisy

Dołącz do
Newslettera

Kategorie wpisów

Zgłoś sprawę: